สายตาที่เปลี่ยนไปตามอายุทำเลสิคช่วยได้

Thu, 04/23/2020 - 16:41 -- globalbroadcast...

ดวงตาของคนเราสามารถมองเห็นชัดได้ในหลาย ๆ ระยะ โดยจะมีการปรับโฟกัสให้ชัดได้ทั้งระยะไกลและใกล้ โดยมีระบบประสาทอัตโนมัติเป็นผู้ควบคุมการปรับโฟกัสนี้ แต่เมื่ออายุมากขึ้น ๆ ในวัยที่อายุใกล้ 40 ปีหรือมากกว่านั้น กล้ามเนื้อตามัดเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เลนส์ตาของ จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลงตามวัย การทำเลสิกช่วยได้ และจะมีวิธีไหนอีกบ้างนั้น ไปดูกันครับ

อาการสายตายาวตามอายุ 

• มองระยะใกล้ (ราว 30 เซนติเมตร) ไม่ชัด ทั้งที่เดิมเคยอ่านชัดเจนมาก่อน หรือจะชัดต่อเมื่อต้องพยายามเพ่งมากขึ้น และมักเกิดอาการไม่สบายตา ทำงานหรืออ่านหนังสือได้ไม่นานเท่าเดิม ล้าง่ายขึ้น เลสิกรักษาได้

• มองได้ชัดขึ้นถ้ายื่นมือถอยห่างออกจากระยะเดิมที่เคยอ่านได้ออกไปอีก เสลิคแก้ไขได้

• หากมีสายตาสั้นอยู่เดิมจะต้องถอดแว่นตาออกถึงจะมองใกล้ชัดเจน การทำเลสิกช่วยได้

รักษาสายตายาวตามอายุ 

แว่นตา  โดยหลักการจะต้องใส่แว่นที่เป็นเลนส์นูน (มีกำลังเป็นบวก) เพื่อเพิ่มกำลังในการโฟกัสให้มองใกล้ได้ เพื่อทดแทนกำลังมองใกล้ที่สูญเสียไปตามอายุของเรา หากไม่อยากใส่แว่นการทำเลสิคช่วยได้

คอนแทคเลนส์ ที่แก้สายตายาวได้ (Bifocal หรือ Multifocal Contact Lens) โดยจะมีการเลือกใส่ตาเด่นและตาด้อยในรูปแบบต่างกัน จะดียิ่งกว่าหากทำเลสิก

เลสิก ในกรณีที่มีสายตายาวตามอายุ ทำเลสิกโดยใช้หลักการ Monovision คือ แก้ไขข้างที่เป็นตาด้อยให้สามารถมองใกล้ได้ โดยมีโปรแกรมรักษาสายตายาวตามอายุ (Laser Blended Vision) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการรักษาสายตายาวตามอายุ โดยลิขสิทธิ์เฉพาะเลเซอร์รุ่น MEL-80 หลังผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถมองระยะไกล ระยะกลาง และใกล้ได้ดีมากขึ้นกว่า Monovision ธรรมดา เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของการยิงเลเซอร์เลสิคจะช่วยให้มองเห็นครอบคลุมได้หลายระยะมากขึ้น ทำให้ลดการพึ่งพาแว่นอ่านหนังสือ หลังจากผ่าตัดไปแล้วจะต้องมีการใช้เวลาปรับตัวในการใช้สายตาทั้งสองข้างร่วมกัน สมองส่วนที่ใช้ในการมองเห็นของคนเราจะปรับการมองเห็น โดยเวลาที่ใช้เพื่อปรับตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ - 1 เดือนแล้วแต่บุคคล

หากสนใจอยากทำเลสิก ขอแนะนำที่ศูนย์ทำเลสิคครบวงจร Laser Vision เพราะที่นี่มีจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการทำเลสิกโดยเฉพาะ เมื่อเลสิกแล้ว คุณจะมองเห็นได้ชัดเจน

StumbleUpon icon
LinkedIn icon