เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าโรงเรียน

Thu, 12/05/2019 - 11:04 -- globalbroadcast...

การเตรียมตัวเข้าโรงเรียนเรื่องที่สำคัญไม่ใช่แค่การเลือกโรงเรียนเท่านั้น แต่ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าตัวน้อยด้วยให้พร้อมที่สุด เรื่องพัฒนาการต่างๆ เพื่อชีวิตใหม่ในโรงเรียนของลูก เริ่มต้นได้ดีอย่างที่หวังไว้ แต่ก่อนที่จะเตรียมความพร้อมให้ลูกนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกโรงเรียนให้ลูกเสียก่อน ศึกษาหาข้อมูล ไปดูโรงเรียนด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายการเดินทาง มีสารพัดปัจจัยที่ต้องดูเลยค่ะ

การเตรียมความพร้อมให้ลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ระยะเวลา พัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่ใชจะมาเตรียมความพร้อมตอนก่อนเข้าโรงเรียนเท่านั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรก เรียกได้ว่าเป็นช่วง 1-3 ปีแรก ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับลูกอยู่ตลอดนั่นเอง

การเรียนรู้ที่ดี
ลูกต้องมีความพร้อมในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ มีทักษะการฟังที่ดี มีความเข้าใจ สื่อสารพื้นฐานได้ เปิดรับข้อมูลต่างๆที่จะเรียนรู้ รับส่งข้อมูล และเมื่อลูกได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยวิธีการที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นใยประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการเหล่านี้สามารถสร้างได้โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ลูกได้ลงมือทำ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้
เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะลูกไปอยู่อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งไม่มีคนที่บ้านคอยดูแล ดังนั้นลูกต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เมื่อไม่มีคนคอยดูแล เด็กที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จะปรับตัวได้ดีว่าเมื่อเข้าโรงเรียน เช่น ทานข้าวด้วยตนเอง เข้าห้องน้ำได้ แต่งตัวใส่เสื้อ รองเท้า เป็นต้น

มีความรู้พื้นฐานตามวัย
การเตรียมความพร้อมให้ลูกเมื่อต้องเข้าสู่วัยเรียน พ่อแม่ควรปูพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ให้กับลูก โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว สิ่งของ สี รูปทรงต่างๆ สิ่งที่อยู่ภายในบ้าน โดยเริ่มจากการสอนด้วยการให้ลูกได้เล่น เรียนรู้ด้วยตัวเอง เปรียบเสมือนคลังความรู้ สะสมข้อมูลนำมาเชื่อมโยงเนื้อหา การเรียนการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสุขที่ได้เรียนรู้ ส่งผลดีต่อทัศนคติของลูก เมื่อเข้าโรงเรียนลูกจะสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

การเริ่มต้นที่ดีย่อมส่งผลดีตามมา เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียนสิ่งที่สำคัญมากกว่าการหาโรงเรียนที่ดีให้ลูก แต่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการต่างๆ ที่จะช่วยส่งผลให้ลูกมีชีวิตในวัยเรียนได้อย่างมีความสุข และคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหา โรงเรียนนานาชาติ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ สามภาษา ทั้งในด้านไทย จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School
 

StumbleUpon icon
LinkedIn icon