ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันสุขภาพ

Thu, 08/10/2023 - 12:10 -- globalbroadcast...

มีบางครั้งที่คนอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกันสุขภาพและรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพ โดยสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นมีอะไรบ้าง อ่านได้ที่บทความนี้ได้เลยค่ะ

ความเชื่อว่าไม่มีปัญหาสุขภาพ: บางคนอาจรู้สึกว่าสุขภาพของตนดีและไม่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะเจาะจงที่ต้องคุ้มครองด้วยประกัน แต่ควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นในอนาคต

คิดว่าความคุ้มครองไม่คุ้มค่า: บางคนอาจคิดว่าค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงและไม่คุ้มค่ากับความคุ้มครองที่ได้รับ แต่การคิดเช่นนี้อาจมองข้ามความสำคัญของการมีความคุ้มครองในเวลาที่คุณจำเป็น

ประกันสุขภาพแพงหรือจ่ายเองไม่ไหว: บางคนอาจรู้สึกว่าการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องแพงและไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ แต่ควรพิจารณาว่าการมีประกันสุขภาพอาจช่วยปกป้องคุณจากค่าใช้จ่ายทางการรักษาพยาบาลที่สูงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง: บางครั้งคนอาจไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตการคุ้มครองที่ประกันสุขภาพจะให้ เช่น บางแผนประกันอาจไม่คุ้มครองโรคที่มีอยู่ก่อนทำประกัน (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง เป็นต้น)

ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุต่ำ: บางคนอาจคิดว่าความเสี่ยงของการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันน้อยมาก แต่ควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นเสมอได้

มีเงินจ่ายค่ารักษาเองได้ : สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองมีเงินเก็บมากพอมีเงินจ่ายค่ารักษาเองได้เมื่อยามเจ็บป่วย โดยไม่เดือดร้อน แต่ถ้าคุณเกิดโชคร้ายมีเงินเก็บไม่มากพอเกิดเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักล้าน  ก็อาจมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องไปกู้ยืมเงินมารักษาก็ได้ ดังนั้นการดูแลตัวเองและวางแผนสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อปกป้องเงินในกระเป๋าไว้ยามฉุกเฉิน 

เพื่อประโยชน์และความคุ้มครองในอนาคตของคุณ ควรศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพอย่างถี่ถ้วน และปรึกษากับตัวแทนประกันหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อทำการตัดสินใจที่เหมาะสมในการทำประกันสุขภาพ kwi ประกันชีวิตมีประกันสุขภาพที่น่าสนใจสามารถเลือกแพ็คเกจประกันสุขภาพเองได้ ออกแบบความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/health
 

StumbleUpon icon
LinkedIn icon