ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ สิ่งที่หลายคนมักจะมองข้าม

Wed, 01/15/2020 - 11:45 -- globalbroadcast...

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็รู้กันดีอยู่ว่ายิ่งอายุที่มากขึ้น โอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้น และเมื่อยิ่งมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ก็ย่อมนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากขึ้นเช่นกัน โดยจากอายุแล้วยิ่งเรามีอายุที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาก็จะย่อมสูงมากขึ้น ดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไว้ใช้ในตอนแก่ โอกาสที่เงินจะหมดก่อนก็มีเยอะมาก ทำให้หลายคนต่างก็หาทางที่จะบรรเทาภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนี้ ก็อาจทำได้โดยการทำประกันสุขภาพ แผนประกันที่ช่วยให้เราสามารถบรรเทาปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บลงได้ โดยในวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดที่สำคัญของประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกันครับ

ผู้ทำประกันสุขภาพจะต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป  หรือแล้วแต่ข้อกำหนดของบริษัทช่วงอายุของบริษัทประกันสุขภาพ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดช่วงอายุไม่เกิด 70-75 ปี

ประกันส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ มักจะมีเพียงแค่ประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองในเรื่องของกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก แต่ก็มีบางที่ประกันชีวิตสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น ซื้อสัญญาประกันสุขภาพ สำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยหรือโรคร้ายแรง ซึ่งอย่างเป็นการจ่ายค่าชดเชยรายวันในกรณีที่มีการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น

เราสามารถเลือกซื้อกรมประกันได้ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของการรับประกันสุขภาพ เช่น ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือต้องตรวจสุขภาพ หรือตอบคำถามปัญหาสุขภาพ โดยการทำประกันสุขภาพที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขว่า ถ่ามีการเสียชีวิตภายในช่วง 2 ปีแรกของการทำประกัน

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยทำให้หลายคนได้เข้าใจถึง ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกันมากขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่แล้วละก็อยู่ เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพ Manulife แผนประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย 
 

StumbleUpon icon
LinkedIn icon