เลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุอย่างไรดี

Tue, 07/07/2020 - 17:34 -- globalbroadcast...

หากใครกำลังรึ้กเป็นห่วงกับการเตรียมเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล การทำประกันสุขภาพ อาจเป็นคำตอบของคุณ เพราะในการทำประกันสุขภาพจะช่วยให้เราสามารถผลักภาระของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไปให้กับทางบริษัทประกันภัยได้ การเลือกซื้อประกันสุขภาพจึงต้องดูถึงรายละเอียดของความคุ้มครองและความต้องการในแต่ละช่วงอายุ แต่อาจจะมีความถามที่คิดว่าหลายคนอยากจะรู้มากที่สุดก็คือ ถ้าหากเป็นเด็กและผู้สูงายุ เราควรมีหลักเกณฑ์ในการซื้อประกันสุขภาพอย่างไร 

1. ระยะเวลาในความคุ้มครองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง เนื่องมาจากภูมิคุ้มกันอาจยังไม่แข็งแรงมากพอ หรือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จะเป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงมาก 

2. ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพเราควรพิจารณาทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) และควรที่จะต้องเตรยมเงินให้เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง ซึ่งเราจะต้องพิจารณาจากช่วงอายุ โรคที่เป็น โรงพยาบที่จะเข้ารับการรักษา 

หากเป็นเด็ก ความคุ้มครองที่เราควรเริ่มทำคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี และสำหรับผู้สูงอายุ ควรมีแผนประกันสุขภาพตุ้งแต่ก่อนอายุ 45 ปี เพราะภายหลังจากอายุ 45 ปี เป็นต้นไป โอกาสที่จะเจอกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีสูงมาก

3. ค่าเบี้ยที่แตกต่างกัน สำหรับเด็กสัดส่วนของค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะสงมากในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี และจะเริ่มปรับลดลงเรื่อยๆ แต่สำหรับผู้สูงอายุ จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นและจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยเฉพาะเมื่ออายุเลย 25 ปี จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงที่สุด เพราะเป็นช่วงที่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาก โอกาสพบเจอโรคต่างๆมีสูงเช่นกัน

ดังนั้น จะเห็นว่าการมีแผนประกันสุขภาพ จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ในยามเจ็บป่วยจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้ดี หากใครที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพสำหรับความคุ้มครองที่รอบด้านเราขอแนะนำ ประกันสุขภาพ Finsurance แผนประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย manulife.co.th/finsurance

StumbleUpon icon
LinkedIn icon